Transport carburanti
AUTOCISTERNA cu capacitate totala de 19.000 Litri
Tip combustibil: Benzina, Diesel
Nr. compartimente 4 : 5000; 4000; 5000; 5000

REMORCA cu capacitate totala de 18.300 Litri
Tip combustibil: Benzina, Diesel
Nr. compartimente 3 : 7500; 3300; 7500

SEMIREMORCA cu capacitate totala de 40.730 Litri
Tip combustibil: Benzina, Diesel, Alcool etilic tehnic
Nr. compartimente 5 : 13540; 5230; 3140; 11480; 7340

SEMIREMORCA cu capacitate totala de 35.793 Litri
Tip combustibil: Benzina, Diesel
Nr. compartimente 6 : 5964; 5998; 5940; 6011; 5920; 5960

SEMIREMORCA cu capacitate totala de 28.340 Litri
Tip combustibil: Benzina, Diesel
Nr. compartimente 6 : 4595; 4675; 4765; 4745; 4750; 4810

SEMIREMORCA cu capacitate totala de 35.336 Litri
Tip combustibil: Benzina, Diesel, Combustibil M, Combustibil P, Petrol Distilat
Nr. compartimente 8 : 5063; 3648; 4108; 5082; 4475; 4667; 2805; 5488

SEMIREMORCA cu capacitate totala de 30.005 Litri
Tip combustibil: Diesel
Nr. compartimente 4 : 10230; 4490; 4665; 10620

SEMIREMORCA cu capacitate totala de 33.936 Litri
Tip combustibil: Benzina, Diesel
Nr. compartimente 2 : 17121; 16815

AUTOCISTERNA cu capacitate totala de 19.000 Litri
Tip combustibil: Benzina, Diesel
Nr. compartimente 4 : 4000; 5000; 5000; 5000

AUTOCISTERNA cu capacitate totala de 22.500 Litri
Tip combustibil: Amestecuri Butan-Propan Lichefiate
Nr. compartimente 1 : 22500

Curs valutar